בחינת השימוש בקרינת UVC כאמצעי למניעת אילוח פלפל על ידי פטריות מהמין Botrytis cinerea . כאמצעי להעלאת אורך חיי מדף שלו.

בחינת השימוש בקרינת UVC כאמצעי למניעת אילוח פלפל על ידי פטריות מהמין Botrytis cinerea . כאמצעי להעלאת אורך חיי מדף שלו.

Student Name: 
נעם בן נתן
Supervisor: 
ד"ר גבי בנט