בידוד מיקרואורגניזמים מאתרים שונים בבקעת עובדה ובדיקת יכולת חדירתם לתוך סלעי גיר

בידוד מיקרואורגניזמים מאתרים שונים בבקעת עובדה ובדיקת יכולת חדירתם לתוך סלעי גיר

Student Name: 
עילי הנגבי
Supervisor: 
ד"ר גבי בנט