בלייה במדבר צחיח קיצון על פי עדויות מאתרים ארכיאולוגים

בלייה במדבר צחיח קיצון על פי עדויות מאתרים ארכיאולוגים

Student Name: 
איליי הריס
Supervisor: 
ד"ר חנן גינת