הבנת הגנטיקה של צבע הפרווה בעכבר ה"פנדה"

הבנת הגנטיקה של צבע הפרווה בעכבר ה"פנדה"

Student Name: 
יאנה אברמצ'ייב
Supervisor: 
דר' גבי בנט
הגנטיקה של צבע פרוות העכבר ידועה זה מכבר והיא כוללת את מעורבותם של שני גנים,
כאשר לאחד מהם ) C ( שני אללים ולשני ) A ( שבעה עשר אללים. האינטרקציה בין הגנים היא
כזו שאחד הגנים הוא אפיסטטי לגן השני, ההיפוסטטי. שני הגנים המעורבים בקביעת צבע
פרוות העכבר הם הגן utiAgo , המסומן באות A שהוא ההיפוסטטי והגן Color , המסומן
באות C , שהוא האפיסטטי. לפני כשנתיים הובאו מאילת לחממה הלימודית בבית הספר
מעלה שחרות עכברי "פנדה" שחור לבן, המתאפיינים בדגמי צבע שחור לבן אשר לא חוזר
על עצמו, ולכל פרט יש דגם צבע אחר, בהם החלו ניסוים על מנת להבין את הגנוטיפ שלהם.
בעבודה זו ניסינו להבין את הגנוטיפ של עכברי ה"פנדה" והאם ניתן להבין איך הוא גורם
לקבלתה של "פנדה לבקנית". לצורך כך ביצענו מספר הכלאות מבחן בין עכברי פנדה ובין
עכברים אשר ידענו מהו הפנוטיפ שלהם וכל זאת במטרה להבין האם מדובר בגן נוסף
לפנוטיפ של ה"פנדה". בנוסף, ניסינו לבחון, במידה ומדובר בגן נוסף, האם מדובר בגן
ל- Dominant white . כמו כן נעשו הכלאות מבחן שכללו גם הכלאות לקבלת 2F . נמצא כי
בכל ההכלאות בין "פנדה" ש.ל לבין "פנדה" ש.ל , התקבלו רק צאצאים בעלי הפנוטיפ
"פנדה" ש.ל. דבר זה מצביע על כך שעכברי ה"פנדה" עמם עבדנו, היו, בהסתברות גבוהה,
טהורים )הומוזיגוטיים(. בנוסף נמצא כי בכל ההכלאות של "פנדה" ש.ל X שחור ) Ccaa ,)
התקבלו צאצאים שחורים בלבד, בכל ההכלאות של "פנדה" ש.ל X לבקן ) ccaa ( התקבלו
צאצאים שחורים בלבד ובהכלאת "פנדה" חום לבן X "פנדה" ש.ל, התקבלו 3/4 "פנדה" ש.ל
ו- 1/4 "פנדה" חום לבן. בהכלאות של "פנדה" לבקנית X שחור Ccaa , התקבלו צאצאים
בעלי פנוטיפ של "פנדה" ש.ל וצאצאים שחורים, ובהכלאות נוספות שכללו גם הכלאות בין
צאצאי F1 , התקבלו תוצאות שונות. לסיכום, ניתן לראות כי ישנו מספר לא מבוטל של
הכלאות אשר תומכות בתיאוריית ה" b/b ", הסוברת שפנוטיפ ה"פנדה" מקורו בגן נוסף שרק
במצב ההומוזיגוט הרצסיבי bb מביא להופעת פנוטיפ ה"פנדה". ישנן מספר הכלאות אשר
לא נוגדות לחלוטין את התיאוריה הנ"ל ותומכות בה חלקית, וישנה הכלאה אחת אשר נוגדת
באופן נחרץ את התיאוריה הזו. דבר זה, משאיר אותנו בספק לגבי המסקנות הסופיות של
העבודה, אותן ניתן יהיה לאמת על ידי הכלאות נוספות. נראה מאד סביר כי הגן B/b
המתואר בעבודתנו זהה לגן S/s שתואר כבר ב- 1979 .