הגאולוגיה ועיצוב הנוף באזור ז'יטומר. צפון מערב אוקראינה

הגאולוגיה ועיצוב הנוף באזור ז'יטומר. צפון מערב אוקראינה

Student Name: 
אנאסטסיה זלנה
Supervisor: 
ד"ר חנן גינת