ההשפעה האללופתית של מיצויים שונים של  עלי אקליפטוס ומרווה על נביטה והתפתחות נבטי מלפפון ודוחן 

ההשפעה האללופתית של מיצויים שונים של  עלי אקליפטוס ומרווה על נביטה והתפתחות נבטי מלפפון ודוחן 

Student Name: 
בן הווארד
Supervisor: 
ד"ר גבי בנט