היבטים סביבתיים של אנרגיה מתחדשת בערבה הדרומית

היבטים סביבתיים של אנרגיה מתחדשת בערבה הדרומית

Student Name: 
שי מוריס
Supervisor: 
ד"ר חנן גינת