השלכות אפשריות של תעלת הימים על המלחת מי התהום בערבה

השלכות אפשריות של תעלת הימים על המלחת מי התהום בערבה

Student Name: 
חן אמנו
Supervisor: 
ד"ר גבי בנט וד"ר חנן גינת
Awards: 
עבודה זו זכתה בפרס והמשרד להגנת הסביבה