התיבשות עצי שיטים בערבה לאור הפחיתה בכמות המשקעים

התיבשות עצי שיטים בערבה לאור הפחיתה בכמות המשקעים

Student Name: 
גבע עוגן
Supervisor: 
ד"ר חנן גינת