מי מכופף את ראשי החצבים בהר הנגב?

מי מכופף את ראשי החצבים בהר הנגב?

פגיעה נרחבת בעמודי תפרחת של חצבים נצפתה בשנים האחרונות באזור מצפה רמון.
בדיקה של עמודי תפרחת בשלבים המוקדמים של התפתחותם העלתה כי הפגיעה נגרמת על ידי זחלים של עש.
הממצא מעלה שאלות רבות ביחס להיקף התופעה ולאופן הפגיעה בחצבים.

מבוא
בשנתיים האחרונות נצפו באזור מצפה רמון חצבים רבים, שראש עמוד התפרחת שלהם נוטה מטה בזווית חדה. התופעה אינה אופיינית לחצבים בריאים, והיא לא נצ פתה בישראל קודם לכן. טווח הפגיעה בחצבים נע מהתייבשות  פרחים בחלקו העליון של עמוד התפרחת (איור 1א,) ועד נמק של כל עמוד התפרחת והתייבשותו טרם פריחה (איור 1ב.) בסתיו 2016בדקנו כמה עמודי תפרחת של חצבים בשלב שיא הפריחה כדי למצוא את הסיבה לפגיעה. מצאנו בעמוד התפרחת חורים קטנים, וכן גללים בכל אורכו של פנים עמוד התפרחת, אולם המזיק עצמו לא נמצא. בשנת 2017ערכנו סקר שמטרותיו היו איתור המזיק, הגדרתו והרחבת המידע על אופי הפגיעה בחצב. נוספה לכך גם  השוואה של שיעורי הנגיעות באתרים שונים באזור מצפה רמון.

 

תאריך פרסום: 
ספטמבר, 2018
מהדורה: 
10(3)
Pages: 
34-37

Content type:

body field language: