מעבדה לגנטיקה של שיטים

מעבדה לגנטיקה של שיטים

באזור הערבה עצי שיטה נחשבים כמינים מייסדים, אשר מיטיבים את תנאי הקרקע עבור צמחים אחרים ומהווים מקור מזון ומחסה למינים רבים של חיות במדבר. אובדן עצי שיטה באזור זה גורר עימו אובדן נוסף של הביוטה הצמודה לשיטה. ניהול מרחבי יעיל של עצי שיטה בנגב ובערבה, כמו גם תכנונם העתידי של שמורות טבע משני צידי בקעת הערבה, תלוי בהבנת המגוון הגנטי של אוכלוסיות השיטים באזור והבנת המנגנונים המשפיעים על מגוון גנטי זה. ד”ר גדעון וינטרס משתמש בסמנים מולקולאריים על מנת לחקור את המבנה הגנטי של אוכלוסיות עצי שיטים בירדן ובישראל.