נזקי הבולענים בים המלח וההתמודדות עימם

נזקי הבולענים בים המלח וההתמודדות עימם

Student Name: 
אדיר פינקלשטיין
Supervisor: 
ד"ר חנן גינת