סוגיות גיאו הידרולוגיות בנחלים יעלון ושיטה

סוגיות גיאו הידרולוגיות בנחלים יעלון ושיטה

Student Name: 
אביתר שאול
Supervisor: 
ד"ר חנן גינת

עבודה זו עוסקת בסוגיות גיאו-הדרולוגיות בנחלים יעלון ושיטה. הנחלים יעלון ושיטה מצויים בערבה הדרומית, כ-60 ק"מ צפונית לעיר אילת. הנחלים זורמים במקביל זה לזה ממערב למזרח ומתנקזים לנחל שעלב שבערבה. נחל יעלון עובר בצמוד לקיבוץ יהל, כאשר נחל שיטה ממוקם כ- 6 ק"מ צפונית לו. האקלים השורר באזור המחקר של הנחלים הוא צחיח קיצון , ובו כמות המשקעים השנתית הממוצעת אינה עולה על כ- 30 מ"מ. תדירות השטפונות הממוצעת בנחלים אלה היא 1-2 בשנה, ואחת לחמש שנים שטפון בעוצמה גבוהה. באזור המחקר נחשפים סלעי משקע ימיים מחבורות חצרה ויהודה. אלה הושקעו בסביבת השקעה ימית בים טתיס, שהציף את האזור לפני כ-100 מיליון שנה. הסלעים שהושקעו הם בעיקר סלעי גיר, דולומיט, קרטון, חוואר וחרסית לרוב בים רדוד. במהלך תקופת המחקר התרחשו בשטח המחקר שני אירועי גשם משמעותיים שהביאו להיווצרותם של שני שטפונות בכל אחד מהנחלים. האירוע הראשון התרחש בתאריכים ה-25 ל-26 באוקטובר 2015, ובעקבותיו ארעו שטפון קטן ב 25.10 בנחל יעלון ושטפון בעוצמה גבוהה יותר בשני הנחלים ביום שני 26.10. אירוע הגשם השני התרחש בתאריך ה-17 לנובמבר 2015 אחר הצהריים והביא לשטפונות בשני הנחלים. באירוע הומטרה כמות לא גדולה במיוחד של משקעים על אזור המחקר, אך בעוצמה חזקה ולפרק זמן קצר, מה שהביא לזרימות בעוצמה בינונית בנחלים יעלון ושיטה. שני האירועים מסוקרים בהיקף נרחב ובשילוב של מגוון נתונים בעבודה זו. במהלך העבודה חקרתי בתצפיות שטח במהלך השטפונות עצמם (!!!) וניתוח המידע ההדרולוגי שנאסף עם תום ארועים אלו את תגובתם של יחידות הסלע השונות בשטח המחקר לירידת משקעים עליהן. מתוך כך ניתן להסיק את אפקטיביות הגשם (כמות הגשם המומטר על הקרקע ההופך לנגר עילי) של כל יחידות המסלע בשטח המחקר. המסקנות אליהן הגעתי הן: • תצורת ציחור- שמופיעה בשדה לרוב כמשטחי סלע גירניים. אפקטיביות גשם גבוהה. • תצורת מנוחה- בה מגוון גדול של סוגי סלע. אפקטיביות גשם בינונית. • תצורת מישאש- הבנויה בעיקר מסלעי צור ואולם הם לרוב בלויים על פני השטח. אפקטיביות גשם בינונית. • קונגלומרט ערבה- שמכיל בעיקר חלוקים שאינם מלוכדים חזק. אפקטיביות גשם נמוכה. • קרקעות רג- שבראשם קרום המכסה את פני השטח. אפקטיביות גשם בינונית- גבוהה. • היחידה האדומה - מצויה בנחל שיטה בלבד ומכילה בעיקר חרסית. אפקטיביום גשם גבוהה. • סחף נחלי פעיל – אפקטיביות גשם נמוכה מאוד בגלל המרווחים בין החלוקים דרכם מחלחלים המים. במסגרת המחקר נמדדה כמות המשקעים באגני הניקוז שיטה ויעלון במספר מגז"ים. כמו כן נמדדה ספיקת המים הכוללת וספיקת שיא בשני אירועי השטפונות שתוארו קודם לכן. באמצעות הנתונים הללו חושבה אפקטיביות הגשם הכוללת בנחלים יעלון ושיטה בכל אחד מאירועי השטפונות. כל אלה מוצגים בטבלה הבאה:

תאריך , נחל

 

ממוצע משקעים באגן הניקוז (מ"מ)

ספיקה כוללת (מ"ק)

ספיקת שיא (מ"ק)

אפקטיביות הגשם

ארוע גשם 26.10.15

 

 

 

 

יעלון

25 מ"מ

106,000  מ"ק

10.24 מ"ק

5%

שיטה

18 מ"מ

70,000 מ"ק

-

41%

ארוע גשם 17.11.15

 

 

 

 

יעלון

5 מ"מ

-

-

-

שיטה

9.5 מ"מ

28,246 מ"ק

10.2

28%

 

על פי טבלת הנתונים המסכמים של השטפונות ניתן לקבוע: אפקטיביות הגשם בין הנחלים באירוע השטפון ב26 באוקטובר שונה מאוד, כאשר ביעלון נרשמה אפקטיביות נמוכה למדי של 5% ואילו בשיטה נרשמה אפקטיביות גבוהה בהרבה של כ-41%. את השוני הגדול ניתן להסביר בהתאמה למאפיינים הגיאולוגים בכל אגן. קיים שוני רב בין שני הנחלים, כאשר מכלול היחידות הגיאולוגיות השונות בנחל יעלון רחב יותר מבנחל שיטה. בנחל שיטה אחוז קרקעות הרג באגן, שהן בעלות אפקטיביות גשם גבוהה, גדול בהרבה מנחל בנחל יעלון ויחידה זו מכסה את רוב אגן הניקוז. בנחל יעלון מגוון ליתולוגי רחב מאוד ושטחים גדולים שבהם ערוצי הזרימה הפעילים בולעים הרבה מים. המלצתי המרכזית לגבי המשך המחקר היא המשך איסוף הנתונים מהנחלים שיטה ויעלון בשטפונות נוספים. בשני הנחלים ממוקמות תחנות הדרומטריות שרושמות נתונים אותם כדאי לפתח בכיוון המחקר של אפקטיביות הגשם.