פענוח שיטפונות בעבר ובהווה על ידי משקעי סחף במערות כריית נחושת

פענוח שיטפונות בעבר ובהווה על ידי משקעי סחף במערות כריית נחושת

Student Name: 
דגן משלי
Supervisor: 
ד"ר חנן גינת