צבעי הזכר ותנאי התאורה כגורמים בהעדפת נקבות דגי גופי להזדווגות

צבעי הזכר ותנאי התאורה כגורמים בהעדפת נקבות דגי גופי להזדווגות

Student Name: 
לירי מור
Supervisor: 
ד"ר גבי בנט