קער רחבעם היבטים סדימנטרים וסטרוקטורלים

קער רחבעם היבטים סדימנטרים וסטרוקטורלים

Student Name: 
אופיר אליאסף
Supervisor: 
ד"ר חנן גינת

אזור קער רחבעם (אזור המחקר) ממוקם בהרי אילת והינו אזור ייחודי מאד. בקער רחבעם נחשפות מרבית יחידות הסלע הגיאולוגיות המצויות בכל אזור הרי אילת, בשטח מצומצם שגודלו פחות משני קמ"ר. בנוסף לכך, לקער רחבעם מבנה גיאולוגי מיוחד מאד- האזור תחום ע"י שני העתקים גדולים, והוא למעשה גרבן אשר במרכזו ישנו קער א-סימטרי ובקער ישנה תופעה הנקראת היפוך תבליט כך שהמקום שצריך להיות הכי נמוך הוא למעשה הכי גבוה ומשמעותי בשטח.

מטרת מחקר זה, היא לימוד מפורט של ההיבטים הסדימנטולוגים והסטרטיגרפים באזור קער רחבעם. בנוסף לכך לימוד מפורט של המבנים הגיאולוגים המסובכים שחשופים בקער רחבעם, שני העתקים עיקריים, קער וגרבן. באזור המחקר שני העתקים ראשיים ומרכזיים. העתק שלמה והעתק גשרון. העתק שלמה מצוי מזרחית לקער רחבעם. עוצמת זריקתו אינה אחידה, והיא הולכת ונחלשת ככל שמתקדמים דרומה, כך שבאזור קער רחבעם עוצמת הזריקה המקסימלית היא לא פחות מ- 1000 מטר! עוצמת זריקתו של העתק גשרון באזור קער רחבעם היא כמה עשרות מטרים, כאשר אבני החול הנוביות של תצורת תמנע חשופות אל מול אבני החול של תצורת עברונה.

במסגרת חקר הקער נמדדו עוצמת וכיוון נטיית השכבות. מערבית לקער רחבעם חשופות שכבות תצורות ע'רב ומישאש מקומטות מאד (75-85 מעלות בקירוב). בצידו המזרחי של קער רחבעם השכבות מקומטות 30-40 מעלות בקירוב ונקטעות על ידי העתק שלמה. בצידו הדרומי של קער רחבעם השכבות נטויות 30 מעלות, ובצידו המערבי נטויות  60-70 מעלות בקירוב. כיוון ציר הסינקלינה הינו צפון מזרח דרום מערב, בעוד שכיוון שני ההעתקים היוצרים את הגרבן הוא צפון דרום.

תופעת היפוך התבליט בקער רחבעם נחקרה, ושוחזרו השלבים אשר גרמו לכך. בשלב בראשון שקעו סלעי משקע ימיים בים טתיס, לאחר מכן, נסוג הים והשכבות העליונות החלו להתבלות. תהליכים טקטוניים יצרו גרבן התחום על ידי שני העתקים מאד חזקים שעוצמת זריקתם מגיעה עד 1000 מטר לפחות, ובמרכזו קער שבין כיוון צירו לבין כיוון העתק שלמה יש 35 מעלות. אחר כך, תהליכי אירוזיה מאסיביים יצרו משטח גידוע באותו גובה טופוגרפי בקירוב. השלב האחרון מראה  איך נראה אזור המחקר כיום, כך שבזכות כל תהליכים אלו מרבית התצורות החשופות באזור אילת חשופות באזור קער רחבעם. פסגת קער רחבעם היא המקום הבולט והמשמעותי ביותר בתוך הגרבן. זאת למרות שהיא על ציר הקער שהוא כביכול צריך להיות המקום הנמוך ביותר טופוגרפית.

בעבודה זו נעשתה עבודת מדידה של בולבוסים החשופים באזור המחקר חשוף מופע מגוון של בולבוסים בארבע יחידות סלע שונות: תצורות מנוחה, מישאש, ע'רב ומור. בכל תצורה הבולבוסים מופיעים באופן שונה ויש הבדלים באורכם, רוחבם, סביבתם, גובהם ומידת הרגולריות שלהם.