קצבי התחתרות של נחלים באבן החול בתמנע על סמל עדויות ארכיאולוגיות

קצבי התחתרות של נחלים באבן החול בתמנע על סמל עדויות ארכיאולוגיות

Student Name: 
יובל הולצר
Supervisor: 
ינאי שלומי
Awards: 
העבודה הוצגה בכנס השנתי המדעי של החברה הגיאולוגית