תנאים לשיקום נחל בוקק: האם הם כבר קיימים?

תנאים לשיקום נחל בוקק: האם הם כבר קיימים?

מסוף שנות התשעים של המאה שעברה חל בעין בוקק שבדרום חבל ים המלח תהליך המלחה בלתי פוסק, שמקורו בזיהום תעשייתי  מוזרמים בנחל בוקק באמצעות מערכת הצינורות 2015של מי התהום במישור רותם, המשתרע מדרום לערד ומזרחית לדימונה. משנת שהורכבה לשם כך, מים מתוקים בכמות מוגבלת, במטרה למהול את המים המזוהמים ובכך לנסות לבלום את המלחת בית הגידול. בדוח הנוכחי מוגשים סיכום הנתונים בנושא ספיקת עין בוקק ורמת זיהומו בעשור האחרון ומידע על כמות המים המתוקים המוזרמים ועל איכותם. נוסף על כך מוצגות תוצאות הבדיקות של איכות המים בערוץ הנחל, כאשר לספיקת המעיין הטבעית מוספים באופן מלאכותי מים מתוקים. נאמדים התנאים הקיימים בבית הגידול כיום והתנאים הצפויים בו בעוד כשלוש שנים בתסריט הממשק הקיים. מוגשות המלצות לשימוש במערכת הצינורות הבנויה בנחל לשיפור מצב המים בערוץ בטווח הקצר, ומסוכמות המלצות המומחים לשיקום מי עין בוקק בטווח הארוך על ידי ניקוי האקווה.

תאריך פרסום: 
אפריל, 2018
מהדורה: 
10(1)
Pages: 
16-24

Content type:

body field language: