September 2017 9-3

הגשת מחקרים

כתב העת 'מחקרי ים המלח והערבה' מקבל לפרסום מאמרים מקצועיים בכל תחומי הדעת הקשורים למרחב ים-המלח והערבה. את המאמר יש לשלוח בדואר אלקטרוני דרך האתר או לכתובת journal@adssc.org ובשורת הנושא לציין במפורש "עבור כתב-העת". את המאמר יש לכתוב עפ"י ההנחיות המצורפות כאן- אנא קראו אותן בעיון רב.