אתרי תרבות אדם ברכס מנוחה

אתרי תרבות אדם ברכס מנוחה

01.05.16

רכס מנוחה ממוקם דרומית לנחל פארן בחלקו הצפוני של הנגב הדרומי. בסקר ארכיאולוגי ברכס מנוחה נמצא שבני אדם חיו בו ובסביבתו מהתקופה הפליאוליתית התחתונה ועד ימינו. בעבודה נמצאו כלי אבן פזורים במספר ריכוזים, המייצגים את רוב התקופות הפרהיסטוריות. החרסים הקדומים ביותר הם כנראה מהניאולית המאוחר (אלף 7 לפנה"ס ). נמצאו שפע אתרי מגורים, בסיסי סוכות, משטחי אוהלים ומחסות סלע. תועדו מתקני פולחן מתקופות שונות החל מהאלף ה-7 לפנה"ס ועד לזמננו. במתקני הפולחן מזהים מקדשים פתוחים מסוגים שונים, מצבות תפילה ומסגדים פתוחים. חלקות שדה עם פסי חריש וקווי אבנים נמצאו בכמה אתרים. חלקי מחרשות, מגלי ברזל וקש נמצאו בכמה מטמורות. כילפות ולהבי מגל מצור שנמצאו ברכס מצביעים על אפשרות של קיום חקלאות בעבר הרחוק. באתרי המגורים נמצאו מרבצי צאן, גדרות צאן, משטחים לאריגת שטיחים ומוטות להפלת מזון מהעצים. דרכי אורך ורוחב שחצו את הרכס ועברו בשוליו ניכרות עד היום. לאורך הדרכים נמצאו מעלות, אלומות שבילים, מתקני שיניות, קברים וגלי אבן. הדו"ח המציג את עבודת הסקר וממצאיו, מראה גם את אופן הקיום האנושי במדבר צחיח קיצון, תוך ניצול משאבי הסביבה הדלים.

לצפייה בדו"ח בעמוד חדש לחץ כאן