גיאו-בוטניקה על סף הצחיח-קיצון

גיאו-בוטניקה על סף הצחיח-קיצון

13.07.17

כתבתם של אלי גרונר ונעה אבריאל-אבני, בגיליון "טבע" של החברה להגנת הטבע.

לכתבה המלאה