החל מחקר נחל שיטה במימון קק"ל

החל מחקר נחל שיטה במימון קק"ל

17.12.14
בשעה טובה נפתח המחקר של מרכז המדע בנחל שיטה במימון קק"ל. בשלב הראשון אירח גדעון רוגולסקי ממרכז מדע את ארז ביטון וציוותו מחברת טרהסקאן (http://tmt.co.il) לתצלום כל הנחל על ידי רחפן (איור 1). הרחפן (איור 2) צילם במשך יום שלם את כל הואדי מגובה של 100 מטר מעל פני הקרקע  (איור3).
 
התצלומים נעשו משני צידי כביש 90 (איור 4). מטרת המחקר היא ללמוד את כל אגן הניקוז ולנתח את הגיאומורפולוגיה וההידרולוגיה של הואדי ולקשור זאת לפיזיולוגיה ובריאות העצים. מהצילום נראה שאפשר לראות את העצים מזווית יחודית. העץ נראה בפרטים רבים יותר משניתן לקבל מתמונות לווין או תצלומי אויר וכמו כן שונה מתמונות שאנו מצלמים מהקרקע (איור 5). העצים סומנו לניטור על פי הפרוטוקולים האחידים (איור 6). 
 
איור 1 – גדעון רוגולסקי (מרכז מדע) וארז ביטון (טרהסקאן) בעת שיגור הרחפן 
 
איור 2 – הרחפן בהמראה 
 
איור 3  - הרחפן בעבודה 
 
איור 4 – האזור שצולם בואדי שיטה משני צידי כביש 90 
 
איור 5- תצלום של שיטה מרחפן בנחל שיטה 
 
איור 6- עצים מסומנים בצילום הרחפן