מצגת- ארועי הגשם שהתרחשו 15-16 לפברואר 2014

מצגת- ארועי הגשם שהתרחשו 15-16 לפברואר 2014

17.02.14
מצגת המסכמת ארוע גשם ושטפונות של ימים שבת וראשון, לפני כשבוע.
גשם מעניין ושטפונות בעיקר בנחלים בעלי אגני ניקוז קטנים בערבה. שטפונות קטנים בנחלים הגדולים.