משמר המפלס- יוני 2015

משמר המפלס- יוני 2015

12.07.15

מפלס ים המלח ירד בחודש יוני החולף בשיעור של 14 ס"מ, לעומת ירידה של 8 ס"מ במאי, ועמד על רום של 429.18- מ', ב- 01.07.15. ביוני אשתקד ירד המפלס ב- 16 ס"מ, לרום של 428.19- מ' והירידה השנתית, נכון לתחילת יולי הנוכחי מסתכמת אפוא ב- 0.99 מ', לעומת 1.05  מ' שחושבה לחודש הקודם.

לפני עשור עמד המפלס על  417.87- מ', גבוה ב- 11.31 מ' מהנוכחי, מכאן שירידת המפלס השנתית הממוצעת לעשר השנים החולפות, כפי שהיא מחושבת לחודש זה, היא 1.131 מ', לעומת 1.123  מ' שחושבה לחודש הקודם.

(הנתונים הגולמיים, באדיבות השירות ההידרולוגי)

אלי רז