משמר המפלס - מאי 2016

משמר המפלס - מאי 2016

31.05.16

סיכום מאי 2016
ב- 01/06/16 עמד מפלס ים-המלח על רום של 430.17- המבטא ירידה 15 ס"מ במהלך חודש מאי, לעומת 3 ס"מ במהלך אפריל. אשתקד עמד המפלס על 429.04- מ' והירידה השנתית, נכון לתחילת יוני הנוכחי, היא אפוא 1.21 ס"מ.
לפני עשור עמד המפלס על 418.70 - מ', גבוה ב- 11.47 מ' מהנוכחי, מכאן שירידת המפלס השנתית הממוצעת לעשר השנים החולפות, כפי שהיא מחושבת לחודש זה היא 1.147 מ', לעומת 1.142 מ' שחושבה לחודש הקודם.

(הנתונים הגולמיים, באדיבות השירות ההידרולוגי)

אלי רז