משמר המפלס- סיכום אוקטובר 2015

משמר המפלס- סיכום אוקטובר 2015

11.11.15

ב- 01.11.15 עמד מפלס ים המלח על רום של 429.64- מ', המבטא ירידה בשיעור של 10 ס"מ במהלך חודש אוקטובר החולף, בדומה לירידה שהייתה בספטמבר. באוקטובר אשתקד ירד המפלס ב- 14 ס"מ, לרום של 428.74- מ' והירידה השנתית, נכון לתחילת נובמבר מסתכמת אפוא ב- 0.9 מ', לעומת 0.94 מ' שחושבה לחודש הקודם.

לפני עשור עמד המפלס על  417.44 - מ', גבוה ב- 12.20 מ' מהנוכחי, מכאן שירידת המפלס השנתית הממוצעת לעשר השנים החולפות, כפי שהיא מחושבת לחודש זה, היא 1.22 מ', לעומת 1.13 מ'מ'  מ' שחושבה לחודש הקודם.

(הנתונים הגולמיים, באדיבות השירות ההידרולוגי)