משמר המפלס - סיכום מרץ 2017

משמר המפלס - סיכום מרץ 2017

06.04.17

בתחילת אפריל עמד מפלס ים-המלח על רום של 431.30- , המבטא  ירידה של 5 ס"מ במהלך מרץ, לעומת 9 ס"מ במרץ אשתקד ולעומת 6 ס"מ במהלך החודש הקודם.  אשתקד עמד המפלס על 429.99- מ' והירידה השנתית, נכון לסוף מרץ הנוכחי, היא אפוא 1.31 מ',  לעומת  1.35 מ' שחושבה לחודש הקודם.

לפני עשור עמד המפלס על  419.82 - מ', גבוה ב- 11.48 מ' מהנוכחי, מכאן שירידת המפלס השנתית הממוצעת לעשור שחלף, כפי שהיא מחושבת לחודש זה, זהה לזו שחושבה לחודש הקודם, דהיינו: 1.148 מ'.

(הנתונים הגולמיים, באדיבות השירות ההידרולוגי)

אלי רז