משמר המפלס - סיכום פברואר 2018

משמר המפלס - סיכום פברואר 2018

11.03.18

גם במהלך החודש הנוכחי נמשכו תרומות משמעותיות של מים מנחלי מדבר יהודה ואגן הירדן התחתון, והעלו את מפלס האגם ב 5 ס"מ נוספים, ל 432.30-  , לעומת ירידה של 6 ס"מ אשתקד. הירידה השנתית לחודש זה הייתה 1.127 מ', כמו הירידה השנתית הממוצעת לעשור האחרון, שנותרה נמוכה, בדומה לזו שחושבה לחודש הקודם.

אלי רז,

(הנתונים הגולמיים, באדיבות השירות ההידרולוגי)