סיכום יוני 2017

סיכום יוני 2017

06.07.17

ב 1ביולי עמד מפלס ים-המלח על רום של 431.69-, המבטא  ירידה חודשית של 15 ס"מ במהלך יוני, לעומת 16 ס"מ במהלך מאי ו 8 ס"מ באפריל, וזהה לשל יוני אשתקד.  ירידת המפלס השנתית למועד זה מסתכמת ב 1.31 מ', לעומת 1.37 מ' שחושבה לחודש הקודם.

לפני עשור עמד המפלס על  420.03 - מ', גבוה ב- 11.66 מ' מהנוכחי וירידת המפלס השנתית הממוצעת לעשור שחלף, המחושבת לחודש זה, היא 1.166 מ', כפי שחושבה לחודש הקודם.

 

(הנתונים הגולמיים, באדיבות השירות ההידרולוגי)

 

אלי רז