תיק תקשורת‬

בתאריך 14.3.2018 נערך יום המדע בשלוחת ים המלח, הארוע התקיים במכון מחקר ים המלח שבמצדה ופנה לכל רבדי האוכלוסיה.לגיל הרך הופעלו על ידי טובי החוקרים שבשלוחה 7 תחנות בנושאים שונים:
פורסם לאחרונה ספר לכבודו ולזכרו של פרופ׳ בנו רותנברג, על ידי אוניברסיטת תל אביב. בספר 37 מאמרים העוסקים בתעשיית הנחושת בקדומה, בערבה ומעבר לה, ששה מאמרים נוגיעם למחקר של מרכז המדע, עם שותפים, בנחל עמרם:

Copper Mines at Nahal ‘Amram, Southern ‘Araba: A New Research. In, E. Ben-Yosef (ed.) Mining for Ancient Copper: Essays in Memory of Beno Rothenberg. Tel Aviv: Institute of Archaeology of Tel Aviv University. 147-177.  
גם במהלך החודש הנוכחי נמשכו תרומות משמעותיות של מים מנחלי מדבר יהודה ואגן הירדן התחתון, והעלו את מפלס האגם ב 5 ס"מ נוספים, ל 432.30-  , לעומת ירידה של 6 ס"מ אשתקד. הירידה השנתית לחודש זה הייתה 1.127 מ', כמו הירידה השנתית הממוצעת לעשור האחרון, שנותרה נמוכה, בדומה לזו שחושבה לחודש הקודם.
אלי רז,
(הנתונים הגולמיים, באדיבות השירות ההידרולוגי)
ב 01.12.17  עמד המפלס על רום של 432.26- מ', המבטא ירידה של 8 ס"מ  ס"מ  במהלך החודש, לעומת  10 ס"מ בחודש הקודם ו 14 ס"מ בנובמבר אשתקד. הירידה השנתית מסתכמת ב 1.33 מ' בעוד שהירידה השנתית הממוצעת לעשר השנים האחרונות היא 1.17 מ'. 
אלי רז,
(הנתונים הגולמיים, באדיבות השירות ההידרולוגי)
ב 01.01.18, עמד המפלס על רום של  432.36- מ', המבטא ירידה של 10 ס"מ במהלך החודש, לעומת 8 ס"מ בחודש הקודם ו 13 ס"מ אשתקד. הירידה השנתית מסתכמת ב 1.29 מ' לעומת 1.22 מ' אשתקד, בעוד שהממוצע השנתי לעשר השנים האחרונות הוא 1.16 מ'
אלי רז,
(הנתונים הגולמיים, באדיבות השירות ההידרולוגי)

עמודים