תיק תקשורת‬

חול המועד פסח היה רטוב וסוער בדרום.
זכינו לאירוע גשם רחב מימדים ב 13.4.2017 שהוביל לזרימות בנחלי דרום הערבה.
מרכז האירוע היה באזור קיבוץ נאות סמדר שם נמדדו 27 מ"מ גשם !!! והוא נפרס בין בקעת עובדה בדרום לשלוחת נוצה בצפון.
זרימות מים הגיעו לאזורינו גם מסיני (אגן הפארן) ומירדן (קע סעידין) וחלק מן הנחלים המשיכו לזרום גם בבוקר המחרת.
בעקבות הזרימות נסגרו כביש 40 (ציחור–מצפה רמון) וכביש 90 (קטורה- פונדק כושי).
לעיונכם המצגת.
 
רחלי ארמוזה זבולוני
כנס הגיאופארק (אשר התקיים בימים חמישי ושישי 23-24.3.2017) העלה על נס את חזון הפיכת ארץ המכתשים לגיאופארק בינ"ל ואת עבודת מרכז מדע ים המלח והערבה לקידום החזון. תכנית הכנס כללה הרצאות בנושאי גיאולוגיה, חינוך, תיירות וחשיפה לחזון גיאופארק ארץ המכתשים וכן יריד בו הוצגו יוזמות בתחום גיאו-תיירות וחינוך מדעי, עזרי הוראה והדרכה בגיאולוגיה והתקיימו הפעלות לקהל כללי ולמשפחות. כרכיבים חשובים בחזון הגיאופארק – בכנס הוצעה למכירה תוצרת מקומית והוצגו אמנים ותיירנים מקומיים, ולכנס הוזמנו נציגי קהילות והתאפשרה השתתפות בחינם ביריד.
במסגרת מחקר על שלמות אקולוגית (ecological integrity) יצא צוות של מרכז מדע לדגום את השפעת רעיה על שלמות האקולוגית באזור הר הנגב. ד"ר שיילי דור חיים, ד"ר נעה אבריאל-אבני והמאסטרנט שחר כהן יצאו לאזור בסיס רמון לבדוק איך טרסות בתוך הבסיס שלא חשופות לרעיה נבדלות מטרסות מצידו השני של הגדר שבהן יש רעיה של עדרי של הבדווים. שיילי, נעה ושחר בדקו מגוון ביולוגי וכיסוי של צמחים ומגוון ביולוגי של פרוקי רגליים של קרקע.
בתחילת אפריל עמד מפלס ים-המלח על רום של 431.30- , המבטא  ירידה של 5 ס"מ במהלך מרץ, לעומת 9 ס"מ במרץ אשתקד ולעומת 6 ס"מ במהלך החודש הקודם.  אשתקד עמד המפלס על 429.99- מ' והירידה השנתית, נכון לסוף מרץ הנוכחי, היא אפוא 1.31 מ',  לעומת  1.35 מ' שחושבה לחודש הקודם.
לפני עשור עמד המפלס על  419.82 - מ', גבוה ב- 11.48 מ' מהנוכחי, מכאן שירידת המפלס השנתית הממוצעת לעשור שחלף, כפי שהיא מחושבת לחודש זה, זהה לזו שחושבה לחודש הקודם, דהיינו: 1.148 מ'.
(הנתונים הגולמיים, באדיבות השירות ההידרולוגי)
אלי רז
 
בכנס מדעי-גיאולוגי שנערך ב-חמישי ושישי 23-24.03.2017 במצפה רמון השתתפו 330 גיאולוגים מהארץ ומרחבי העולם, נערך גם כנס מיוחד שדן בתוכניות הפיכת מכתש רמון וסביבתו לגיאופארק ובכך להפכו לאטרקציה תיירותית בינ"ל שתקדם את הישוב מצפה רמון. כיום יש בעולם כ-120 גיאופארקים בהם נעשה שיתוף פעולה מדעי לטובת קדום התיירות המקומית, ניהול מקיים של המרחבים עם דגש לא רק על הטבע אלא גם ובעיקר על הקהילה המקומית. העצמת התושב במרחב הנופי וחיזוקו על ידי תיירות מקיימת.

עמודים