תיק תקשורת‬

פורסם לאחרונה ספר לכבודו ולזכרו של פרופ׳ בנו רותנברג, על ידי אוניברסיטת תל אביב. בספר 37 מאמרים העוסקים בתעשיית הנחושת בקדומה, בערבה ומעבר לה, ששה מאמרים נוגיעם למחקר של מרכז המדע, עם שותפים, בנחל עמרם:

Copper Mines at Nahal ‘Amram, Southern ‘Araba: A New Research. In, E. Ben-Yosef (ed.) Mining for Ancient Copper: Essays in Memory of Beno Rothenberg. Tel Aviv: Institute of Archaeology of Tel Aviv University. 147-177.  
גם במהלך החודש הנוכחי נמשכו תרומות משמעותיות של מים מנחלי מדבר יהודה ואגן הירדן התחתון, והעלו את מפלס האגם ב 5 ס"מ נוספים, ל 432.30-  , לעומת ירידה של 6 ס"מ אשתקד. הירידה השנתית לחודש זה הייתה 1.127 מ', כמו הירידה השנתית הממוצעת לעשור האחרון, שנותרה נמוכה, בדומה לזו שחושבה לחודש הקודם.
אלי רז,
(הנתונים הגולמיים, באדיבות השירות ההידרולוגי)
ב 01.12.17  עמד המפלס על רום של 432.26- מ', המבטא ירידה של 8 ס"מ  ס"מ  במהלך החודש, לעומת  10 ס"מ בחודש הקודם ו 14 ס"מ בנובמבר אשתקד. הירידה השנתית מסתכמת ב 1.33 מ' בעוד שהירידה השנתית הממוצעת לעשר השנים האחרונות היא 1.17 מ'. 
אלי רז,
(הנתונים הגולמיים, באדיבות השירות ההידרולוגי)
ב 01.01.18, עמד המפלס על רום של  432.36- מ', המבטא ירידה של 10 ס"מ במהלך החודש, לעומת 8 ס"מ בחודש הקודם ו 13 ס"מ אשתקד. הירידה השנתית מסתכמת ב 1.29 מ' לעומת 1.22 מ' אשתקד, בעוד שהממוצע השנתי לעשר השנים האחרונות הוא 1.16 מ'
אלי רז,
(הנתונים הגולמיים, באדיבות השירות ההידרולוגי)
בעקבות הגשמים ואירועי השיטפונות שפקדו את נחלי מדבר יהודה ואגן הירדן התחתון, , עמד המפלס ב 01.02.18, על רום של  432.35- מ', שמבטא עליה של 1 ס"מ במהלך החודש, לעומת 10 ס"מ ירידה  בחודש הקודם ו 13 ס"מ אשתקד. הירידה השנתית מסתכמת ב 1.16 מ' לעומת 1.03 מ' אשתקד, בעוד שהממוצע השנתי לעשר השנים האחרונות צומצם ל  1.13 מ', לעומת 1.14 מ' בעשר השנים שקדמו להן.
אלי רז,
(הנתונים הגולמיים, באדיבות השירות ההידרולוגי)

עמודים