ד"ר גדעון וינטרס

ד"ר גדעון וינטרס

Photo: 
תחום המחקר: 
אקולוגיה
טלפון: 
08-658165
Fax: 
8-658123
Cell: 
054-4781700

לאחר שסיימתי תואר ראשון בביולוגיה ובהוראת המדעים, המשכתי לתואר שני על פוטו פיזיולוגיה של אלמוגים במחלקה למדעי הצמח באוניברסיטת תל אביב. עם סיום התואר השני נסעתי לעבוד כמעט שנה במעבדה של Prof. Roberto Iglesias-Preito במקסיקו על הלבנה (bleaching) באלמוגים. חזרתי לישראל לדוקטוראט בו פיתחתי שיטות לניטור פיזיולוגי של אלמוגים. לאחר הדוקטורט המשכתי לפוסט דוקטורט בגרמניה שם עבדתי על עקות חום בעשבי ים, צמחים עילאיים שחזרו לים לפני כ-60-70 מליון שנה. לצמחים אלו מספר רב של שירותים אקולוגים וחשיבותם רבה ובאזורים חופיים צמחים אלו נחשבים למינים מייסדים.

חזרתי עם משפחתי לישראל ב-2011 ישירות לערבה התיכונה שם אני מרכז את הפעילות של שלוחת הערבה התיכונה של מרכז המדע. למרות המיקום המרוחק אני ממשיך את עבודתי על השפעות שינויי אקלים על עשבי ים בעזרת מתקן ייחודי שבנינו למחקר על עשבי ים (תמונה מס' 1). במתקן אנו יכולים לשלוט על רמת ה-CO2 וטמפרטורת המים במקביל, דבר שמאפשר לנו לבצע ניסויים מורכבים על Climate change.

תמונה מס' 1

אני גם מוביל מחקר פעיל על ניטור ומיפוי עשבי ים במיפרץ אילת (תמונה מס' 2).  אנו מסתכלים על שני אתרים (אתר אחד בחוף הצפוני שאנו חושבים שהוא מזוהם יותר, ואתר שני ליד טאבה שמהווה את ביקורת) ומשווים שינויים בביומסה של עשבי ים, הרכב פיגמנטים והרכב בעלי החיים הקשורים לעשבי הים. לאחרונה גם היינו חלק ממאמר ראשון בעברית שתיאר את עשבי הים באילת ("אי ירוק בים", בשביל הארץ)

תמונה מס' 2

למרות הרקע על צמחים ימיים, אני גם מוביל מספר מחקרים הקשורים בעצי שיטה בערבה. בדומה לעשבי ים המהווים מינים מייסדים באזורים חופיים רדודים, שיטים מהוות מיני מפתח באזורים צחיחים: שיטים מיטיבים את תנאי הקרקע עבור צמחים אחרים, ומהווים מקור מזון ומחסה למינים רבים של חיות במדבר. מסיבות אלו, אובדן של שיטים מוביל לא רק לאובדן הביוטה הצמודה לשיטה, אלא גם להגברת סחיפת קרקע באזור. לאחרונה (אוקטובר 2011, אוקטובר 2013) יזמתי וארגנתי 2 כנסים בינלאומיים בנושא שיטים בערבה – עבר הווה ועתיד כנס שיטים 2013, כנס שיטים 2011.

כחלק מעבודתי על שיטים, אנו עוסקים במחקר על הגניטיקה של האוכלוסיות של שיטים. לשם כך פיתחנו לאחרונה
(Winters et al. 2013) סמנים מולקולריים ספיציפיים לשיטים. הבנת המבנה הגנטי של שיטים יכולה לתרום ניהול מרחבי יעיל של עצי שיטה בנגב ובערבה. בנוסף, אנו גם עוסקים בניטור פיזיולוגי של שיטים בערבה התיכונה וניסויים על הבדלים בעמידות ליובש בין אוכלוסיות שונות של שיטה סלילנית וסוככנית (תמונה מס' 3).

תמונה מס' 3

google scholar Google Scholar  

מחקר נוכחי: 
 • הבנת המבנה הגנטי של אוכלוסיות של שטיה סוככנית (Acacia tortillis) (עבודה לתואר שני של יעל רודג'ר – בשיתוף עם ד"ר שירלי בר-דויד).
 • עצי שיטה לאורך הערבה – תגובות אקופיזיולוגיות לעקת מים (עבודה לתואר שני של טלי רודקוב – בשיתוף עם ד"ר שמעון רחמילביץ)
 • השפעות שינויי אקלים על עשבי ים (עבודה לתואר דוקטורט של מיל ארלנד – בשיתוף עם ד"ר סיימון ברק).
 • בניית שכבת ממ"ג (GIS) לעשבי ים במיפרץ אילת

 

 

פרסומים נבחרים: 
 • Susanne U Franssen, Jenny Gu, Gidon Winters, Ann-Kathrin Huylmans, Isabell Wienpahl, Maximiliane Sparwel, James A Coyer, Jeanine L Olsen, Thorsten BH Reusch, Erich Bornberg-Bauer. "Genome-wide transcriptomic responses of the seagrasses Zostera marina and Nanozostera noltii under a simulated heatwave confirm functional types."marine genomics 30 June 2014: 65-73. DOI: 10.1016/j.margen.2014.03.004

 • Winters G., Loya Y., Routtgers R., Beer S. (2003). Photoinhibition in shallow-water colonies of the coral Stylophora pistillata as measured in situ. Limnology and Oceanography48: 1388–1393.
 • Winters G., Loya Y., Beer S. (2006) In situ measured seasonal variations in Fv/Fm of two common Red Sea corals.Coral Reefs 25: 593-598. DOI: 10.1007/s00338-006-0144-3 
 • Kuguru B., Winters G., Santos S.R., BeerS., Chadwick N.E. (2007). Adaptation strategies of the corallimorpharian Rhodactis rhodostoma to irradiance and temperature. Marine Biology. 151:1287-1298. (shared 1st authorship). DOI: 10.1007/s00227-006-0589-5 
 • Downs C.A., Kramarsky-Winter E., Woodley C.M., Downs A., Winters G., Loya Y., Ostrander G.K. (2009) Cellular pathology and histopathology of hypo-salinity exposure on the coral Stylophora pistillataScienceof the Total Environment 407: 4838-4851. DOI: 10.1016/j.scitotenv.2009.05.015 
 • Winters G., Beer S., Ben Zvi B., Z., Brickner I., Loya Y. (2009a) Spatial and temporal photoacclimation of Stylophora pistillata: zooxanthella size, pigmentation, location and clade. Marine Ecology Progress Series 384: 107–119. DOI: 10.3354/meps08036
 • Winters G., Holzman R., Blekhman A., Beer S., Loya Y. (2009b) Photographic assessment of coral chlorophyll contents: implications for ecophysiological studies and coral monitoring. Journal of Experimental Marine Biology and Ecology 380: 25-35
 • Bergmann N., Winters G., Rauch G., Eizaguirre C., Gu J., Nelle P., Fricke B. and Reusch T.B.H. (2010) Population-specificity of heat stress gene induction in northern and southern eelgrass Zostera marina populations under simulated global warming. Molecular Ecology 19:2870-2883. DOI: 10.1111/j.1365-294X.2010.04731.x
 • Winters G., Nelle P., Fricke B. and Reusch T. (2011) The effects of a simulated heat wave on the photophysiology and gene expression of high and low-latitude populations of Zostera marina. Marine Ecology Progress Series 435:83-95.  DOI: 10.3354/meps09213
 • Franssen U.S., Gu J., Bergmann, N., Winters G., Klostermeier U.C., Rosenstiel P., Bornberg-Bauer E., and Reusch T.B.H. (2011)Transcriptomic resilience to global warming in the seagrass Zostera marina, a marine foundation species. Proceedings of the National Academy of Sciences 108 (48): 19276-19281.  DOI: 10.1073/pnas.1107680108
 • Gu J, Weber K, Klemp E, Winters G, Franssen SU, Wienpahl I, Huylmans AK, Zecher K, Reusch TB, Bornberg-Bauer E, Weber AP (2012) Identifying core features of adaptive metabolic mechanisms for chronic heat stress attenuation contributing to systems robustness. Integrative Biology (4): 480-493.  DOI: 10.1039/c2ib00109h
 • Winters G., Shklar G., Korol L. (2013) Characterizations of microsatellite DNA markers for Acacia tortilis. Conservation Genetics Resources. DOI 10.1007/s12686-013-9913-9