ד"ר ג'סיקה שקרמן

ד"ר ג'סיקה שקרמן

Photo: 
תחום המחקר: 
LTSER ואגרו-אקולוגיה
מחקר נוכחי: 

מחקר אקולוגי ארוך טווח LTER קיים בעולם כבר 35 שנים וחוקר שאלות אקולוגיות שונות. החזון של פלטפורמות ארוכות טווח של מחקר אקולוגי חברתי LTSER הוא לייצג אזורים שלמים מבחינה תרבותית, היסטורית, טבעית, ניהולית, כלכלית ושימושי קרקע. הגורם החברתי הוא חלק חשוב בפלטפורמות אלה ולכן משלבים מחקר אקולוגי, חברתי ופוליטי ומכסים תחום רחב הרבה יותר מאשר אתרי LTER. מטרות המחקר מותאמות לצרכים האזוריים והמקומיים והאוכלוסייה המקומית נהנית מהידע ע"י ניהול הפלטפורמה במרחב תקשורת פתוח תוך יישום גישות רב-תחומיות ומשתפות. מעורבות פרו-אקטיבית של קהילת המחקר ברמה האזורית, הארצית והבינלאומית מאפשרת גישה כזו. פלטפורמת ה - LTSER של הערבה היא חלק מרשת בינלאומית, שמנסה לייצר ידע רלוונטי לתושבי הערבה לקראת קהילה מדברית בת-קיימא.

מאז מרץ 2018 ג'סי שקרמן מנהלת את פלטפורמת ה - LTSER של הערבה. מחקרה מתמקד בניהול טבע ואינטראקציה בין שטחים פתוחים, שטחי חקלאות ופיתוח בר-קיימא בערבה.

אגרו-אקולוגיה עוסקת בכל הנושאים האקולוגיים הקשורים לחקלאות, כמו: איך להשתמש ולשפר את שירותי המערכת האקולוגית בחקלאות וכיצד להימנע מנזקים. שירותי המערכת האקולוגית לחקלאות כוללים הדברה ביולוגית והאבקת בר, בעוד טריפת יבולים ע"י חיות הבר היא דוגמא למערכות אקולוגיות שליליות. המו"פ החקלאי עוסק במחקר מסוג זה.

מטעי התמרים בערבה סובלים מעש התמרים, הגורם נזק ליבול והורס כמויות גדולות של פירות. עטלפים פעילי לילה עשויים להקטין נזק זה ע"י השמדת העש. פרויקט המתאר את השפעת העטלפים כסוכני הדברה אקולוגיים במטעי התמרים בערבה מתנהל בשיתוף עם אונ' בן-גוריון בנגב. בנוסף, נבדקים סוכני הדברה אפשריים נגד מזיקי טבק (קרדית טורפת שחיה באדמה היא אפשרות) ושיפור האבקה פראית לחקלאות בסביבה מדברית (חקירת הפוטנציאל של מיני צמחי מדבר במשיכת מאבקים על מנת להשתמש בהם להאבקת יבולים).

פרסומים נבחרים: 
  • Karp, D. S., Chaplin-Kramer, R., Meehan, T. D., Martin, E. A., DeClerck, F., Grab, H., …Schäckermann, J., ... Zou, Y. (2018). Crop pests and predators exhibit inconsistent responses to surrounding landscape composition. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 115(33), E7863–E7870. https://doi.org/10.1073/pnas.1800042115 
  • Schäckermann, J., Mandelik, Y., Weiss, N., Wehrden, H. von & Klein, A.-M. (2015a) Natural habitat does not mediate vertebrate seed predation as an ecosystem dis-service to agriculture. Journal of Applied Ecology, 52, 291-299. doi: 10.1111/1365–2664.12402. 
  • Schäckermann, J., Pufal, G., Mandelik, Y. & Klein, A.-M. (2015b) Agro-ecosystem services and dis-services partially influenced by the surrounding landscape. Ecological Entomology, 40, 12-21. doi: 10.1111/een.12244. 
  • Schäckermann, J., Weiss, N., Wehrden, H. von & Klein, A.-M. (2014) High trees increase sunflower seed predation by birds in an agricultural landscape of Israel. Frontiers in Ecology and Evolution, 2, doi: 10.3389/fevo.2014.00035.