ד"ר יהושע שמידט

ד"ר יהושע שמידט

Photo: 
תחום המחקר: 
אנתרופלוגיה
טלפון: 
08-6539242
Cell: 
0546-313999

אנתרופולוג תרבותי המתעניין בתרבות פופלרית עכשוית, אתנו-לינגויסטיקה, אתנומוזיקולוגיה, תיירות ואתנוגרפיה הויזואלית. הדוקטורט שלי התמקד בשימושים שונים של מוזיקה פופולרית בקרב נוער חילוני ודתי בישראל.

מחקר נוכחי: 
 • חלוציות במדבר בתחילת המאה ה-21: המקרה של מצפה רמון - מחקרים חברתיים-  מחקר זה בוחן את אזור הנגב בכלל ואת העיר מצפה רמון בפרט,  מצפה רמון כוללת בתוכה מגוון יחודי של יחסים אינטר אתניים אשר מצד אחד משקפים את מבנה הכוח של העיר ומצד שני ניתן לראותם באזורים מרכזיים ברחבי המדינה.  מחקר זה כולל תיעוד ראיונות המתבצעים עם תושבי אזור מצפה רמון, בעיקר אזרחים וותיקים המגיעים מקהילות שונות באזור. חומרי הוידאו המתועדים יועלו בהמשך לאתר מרבז מדע ים המלח והערבה למאגר המידע הממוחשב.

 • אומנות סלע כטקסט- בחינה ארכאו-לינגוויסטית של רישומים שנמצאו במערת הקבורה עין- נסורה שבאזור עבדת שבנגב - מחקרים חברתיים - מחקר זה בוחן רישומים מהמאות האחרונות ואף מהשנים האחרונות שנמצאו במערת עין-נסורה, שצמודה לעיר הנבטית הקדומה עבדת. ראשית שימשה המערה כמערת קבורה רומית בשנת 200 לספירת הנוצרית. היכל הכניסה למערה מכוסה בכתובות בשפות עברית, ערבית ואנגלית שמזכירות גרפיטי עכשווי. חלק גדול של הציורים הם "וואסמים" - סימנים שבטיים בדואיים. הכיתובים בשפה האנגלית הם בעיקר ראשי תיבות ואילו הכיתובים בעברית מלווים בתאריכים החל משנת 1950. כיתובים אלו מעלים שאלות לגבי מה שהתרחש במערת זו במאה השנים האחרונות כאשר האזור היה מאוכלס על ידי הבדואים-טורקים, בריטיים וישראלים. זהו המחקר האקדמי הראשון שלוקח בחשבון פטרוגליפים מודרניים ובוחן אותם מנקודת מבט ארכיאולוגית-בלשנית.

 • מוכנים?!: הנעת הציבור לנקיטת אחריות ולהערכות לרעידות אדמה ברמה האישית והקהילתית בפריפריה בדרום הארץ 

   - מחקרים חברתיים - המחקר מתמקד ב 75,000 התושבים באזור דרום הארץ: ים המלח, הערבה, מצפה רמון והעיר אילת. הוא בודק איך הם תופסים את תפקידם האישית בהתמודדות ובהתאוששות מרעידת אדמה. מטרה אחת של המחקר היא לזהות נקודות חוזק ונקודות חולשה בכל הקשור להיערכות מקומית לרעידות אדמה. מטרה שנייה היא להגביר את יכולת ההתאוששות על ידי הנעת הציבור לנקיטת אחריות ברמה האישית והקהילתית להתאוששות מרעידת אדמה ומתוצאותיה. מחקר זה הוא ייחודי בכך שחוקרים מתחומים שונים מתבוננים על פני שטח גיאו-דמוגרפי רחב בכדי לזהות עמדות חברתיות שונות שמקשות על היערכות יעילה לרעידות אדמה. עבודת מחקר אתנוגרפית משמשת לפיתוח גישה חינוכית יישומית שמעודדת את התלמידים להיות סוכני שינוי בהעלאת האחריות הקהילתית והגברת יכולת ההתאוששות מאירועים סיסמיים.

  סקר מקדים של מודעות לסיכונים סיסמיים בקרב תושבים ופקידי רשויות בפריפריה הדרומית מצא שהמקומיים לא מכירים הנחיות היערכות והוראות מעשיות לשעת חרום. כמו כן, זוהו סממנים של העדר חוסן קהילתי המעידים על צורך לשיפור החינוך ומיסוד הממשקים הקהילתיים מקומיים שנועדו להבטיח מודעות והיערכות לרעידות אדמה ולהתמודדות יעילה עם השלכותיהן.


 • אנתרופולוגיה של המכתש: מחקר דיאכרוני אודות האופן בו תושבי מצפה רמון השונים מתקשרים לסביבתם
 • אנתרופולוגיה ויזואלית
 • שימור תרבות ומורשת במצפה רמון: המיתולוגיה של האתניות והאתניות של המיתולוגיה
 • תרבות הפופולארית במצפה רמון

 

פרסומים נבחרים: 
 • Eisenberg-Degen, D., Nash, G.H.  and Schmidt, J. (2018). Signposts in the landscape: Marks and identity among the Negev Highland Bedouin. Nomadic Peoples. January, 2018. (In press).
 • Schmidt, J. (2017). Notes on national earthquake education programs in Israel. Proceedings of the 7th International Conference on Building Resilience: Using scientific knowledge to inform policy and practice in disaster risk reduction, 27-29 November, 2017, Bangkok, Thailand. Elsevier Procedia Engineering.
 • Schmidt, J. (2017). Report on IMPART research project symposium. Rock Art Research, 34:2, 221-222. Link
 • Schmidt, J. and Navon, L. (2017). ‘In dance we trust’: Comparing trance-dance parties among secular and Orthodox Israeli youth. Israel Affairs, 23:6, 1127-1147. 
 • Eisenberg-Degen, D., Nash, G. H. and Schmidt, J. (2016). Inscribing history: The complex geographies of Bedouin tribal markings in the Negev desert, Southern Israel. In L. Brady and P. Taçon, (eds). Relating to rock art in the contemporary world: Navigating symbolism, meaning and significance. University of Colorado Press, Boulder, 157-189.  
 • Schmidt, J. and Eisenberg-Degen, D. (2015). Rock Engravings as text: Territorial assertions on the walls of the En-Nusra cave in Avdat, Israel. Time and Mind: The Journal of Archaeology, Consciousness and Culture, 8:1, 21-50.
 • Schmidt, J. and Eisenberg-Degen, D. (2015). The socio-historical pragmatics of Negev Bedouin rock art symbols. Journal of Negev, Dead Sea and Arava Studies, 7:2. (Hebrew). 
 • (2014) Fringe Benefits: Israeli Desert Pioneering in the 21st Century –The Case of Mitzpe Ramon. Journal of Negev, Dead Sea and Arava Studies 1(2).
 • Schmidt, J.,  (2013). “Shifting Perceptions: Continuity and Change in the Israeli Desert Frontier Town of Mitzpe Ramon”. In Ethnic and Minority Communities. Channel View Press. (in press).
 • Schmidt, J., (2012). “Full Penetration: The Integration of Psychedelic Electronic Dance Music and Culture into the Israeli Mainstream”. Invited Feature Article for Dancecult: Journal of Electronic Dance Music Studies. 4(1).
 • Tobin, Y. and J. Schmidt, (2012). “Comparing and Contrasting the Behavior and Language at Secular versus Religious Trance Parties in Israel”. Festschrift in Honor of Professor Ora  Schwarzwald.  Ramat Gan: Bar-Ilan University Press. 
 • Schmidt, J., (2010). “Countering the Beat: Paradox in Israeli Psytrance”. In G. St John (Ed), The Local Scenes and Global Culture of Psytrance. London and New York: Routledge   Press. pp. 130-148.
 • Tobin, Y. and J. Schmidt, (2008). “The Language of Paradox: Interpreting Israeli Psytrancers' Unspoken Discourse”. Journal of the Israeli Association for the Study of Language and Society. Vol. 1 (1), pp. 97-116.