ד"ר עוזי אבנר

ד"ר עוזי אבנר

Photo: 
תחום המחקר: 
ארכאולוגיה
טלפון: 
08-6378412

ResearchGate ResearchGate 
דר. עוזי אבנר החל את הכרותו עם המדבר ב 1969, כמדריך בבית ספר שדה באילת, וב 1973 החל את לימודיו בארכיאולוגיה באוניברסיטה העברית בירושלים. את עבודתו הארכיאולוגית בדרום החל ב 1977 כמפקח עתיקות בנגב הדרומי באגף העתיקות, וכארכיאולוג מחוז הנגב הדרומי ברשות העתיקות. בשנת 1999 החל ללמד ארכיאולוגיה במכון הערבה ללימודי סביבה ובקמפוס האילתי של אוניברסיטת בן גוריון (עד 2010). בשנת 2003 סיים את לימודי הדוקטוראט בהצטינות, נושא העבודה: "מחקרים בתרבות החמרית והרוחנית של תושבי המדבר באלפים ו'-ג' לפנה"ס (באנגלית). למרכז המדע הצטרף ב 2007, בו הוא ממשיך במחקריו, בנושאים הבאים:

 • התיישבות חקלאית קדומה בבקעת עובדה (6000 לפנה"ס ואילך)
 • האקלים הקדום של הנגב הדרומי (10,000 השנים האחרונות)
 •  תעשיית הנחושת בערבה הדרומית (4500 לפנה"ס ואילך)
 • "עפיפונים" ומלכודות טורפים (5000 לפנה"ס ואילך)
 • חקלאות קדומה בערבה הדרומית (200 לפנה"ס עד 1100 לספירה)
 • הנבטים בנגב ובסיני (200 לפנה"ס עד 600 לספירה)
 • אתרי פולחן במדבר (7000 לפנה"ס ואילך)
 • דרכים עתיקות במדבר (7000 לפנה"ס עד סמוך לזמננו)
 • ציורי סלע בנגב (7000 לפנה"ס עד סמוך לזמננו).
פרסומים נבחרים: 

English Articles

 

 • Avner, U. M.Shem-Tov, L. Enmar, G. Ragolski, R. Shem-Tov and Omry Barzilai. 2014. A Survey of Neolithic Cult Sites in the Eilat Mountains, Israel Journal of the Israel Prehistoric Society 44:101-116.
 • Avner, U., L. Nehme and C. Robin. 2013. A Rock Inscription Mentioning Tha‘alabah, an Arab King from Ghassan. Arabian Archaeology and Epigraphy 2013:237-256.
 • Avner,  U.  1984.  Ancient Cult Sites in the Negev and Sinai Deserts. TA  11:115-131.
 • Avner,  U.  1990. Ancient Agricultural Settlement and Religion in the ‘Uvda  Valley, Southern Israel.  BA 53:125-141.                                                                            
 • Avner,  U. 1993. Masseboth Sites in the Negev and Sinai and Their Significance. In J. Aviram (ed.), Second International Congress on Biblical Archaeology in Jerusalem 1990. Pp. 166-181.  Jerusalem.
 • Avner, U. 1998. Settlement, Agriculture, and Paleoclimate in ‘Uvda Valley, Southern Negev Desert,  6th - 3rd Millennia B.C. In. A. Issar and N. Brown (eds.), Water,  Environment  and Society in Times of Climate Change. Pp. 147-202. Dordrecht.
 • Avner, U.  2000. Nabatean Standing Stones and Their Interpretation. ARAM 11-12:95-120.
 • Avner, U. 2001. Sacred Stones in the Desert. BAR  27:30-41.
 • Avner,  U.       2002. Ancient Water Management in the Southern Negev.  ARAM 13-14:389-407.
 • Avner, U.  2006. Settlement Pattern in the ‘Araba Valley and the Adjacent Desert Areas, a View from the Eilat Region. In P. Bienkowski and K. Galor (eds). Crossing the Rift, Oxford. 51-74.
 • Avner, U. 2006. Book Review: E.C. Larocca-Pitts: "Of Wood and Stone" The Significance of Israelite Cultic Items in the Bible and its Early Interpreters. (Winona Lake 2001). JNES 65:51-55.
 • Avner, U. 2007. Bedouin Cultural Remains in the Eilat Region. In.  E. van der Steen & B. Saidel (eds) On the Fringe of Society: Archaeological and Ethnoarchaeological Perspectives on Pastoral and Agricultural Societies. BAR International Series. 1657:112-146.
 • Avner, U. 2009. The Potential of Ancient Sites in the Eilat Region for Cultural Tourism. In, S. Krakover and N. Urieli (eds) 2009. Tourism Destination Development and Branding. Eilat Conference Proceedings. BGU, Eilat. 107-126.
 • Avner, U.  I. Carmi and D. Segal. 1994.  Neolithic to Bronze Age Settlement of the Negev and Sinai in Light of Radiocarbon Dating, A View From the Southern Region.  In R. Kra  and O. Bar-Yosef (eds.), Late Quaternary Chronology and Paleoclimates of the Eastern Mediterranean.  Pp. 265-300. Tucson.
 • Avner, U. and J. Magness. 1998.  Early Islamic Settlement in the Southern Negev. BASOR. 310:39-57.
 • Avner, U. and R. Avner. 1999.  Circles, Triangles and Lines in Desert Archaeological Remains and Rock Engravings, and Their Interpretations. NWES 95, International Rock Art Congress, Turin 1995. Pinerolo (CD).
 • Avner, U. and I. Carmi. 2001. Settlement Patterns in the Southern Levant Deserts During the 6th-3rd Millennia B.C.: A Revision Based on 14C Dating. In H.J. Bruins, I. Carmi and E. Boaretto (eds.), Near East Chronology: Archaeology and Environment. Proceedings of the 17th International 14C Conference. Radiocarbon  43:1203-1216. Tucson.
 • Avner, U. P. Anderson, B. T. Mai J. Chabot and L. Cummings. 2003. Ancient Threshing Floors, Threshing Tools and Plant Remains in 'Uvda Valley, Southern Negev Desert, Israel, a Preliminary Report. In. P. Andesrson, L. Cummings, T. Schippers and B.  Simonel (eds). Le traitment des récoltes: un regard sur la diversité du Neolithique de au présent. XXIII reconteres internationales d archéologie et d'historie d'Antibes. Pp.455-475. Antibes.
 • Avner, U., R. Bogoch and M. Shirav. In press. Wadi Tawahin, an Early Islamic Gold Production Site Near Eilat. ‘Atiqot.
 • Avner U., G. Davies and J. Magness. 2004. The Roman Fort at Yotvata: Intrim Report (2003). JRA 17:405-412.
 • Avner, U., B. Shalmon, G. Hadas, R. Porat and L. Horwitz. 2011. Carnivore Traps in the Negev and the Judean Desert (Israel): Function, Location and Chronology. In, J. Brugal, A. Gardeisen and A. Zucker (eds). Prédateurs dans tous leure Étates. Évolution, Biodiversité, Mythes, Symboles. Antibes. 253-268.
 • Avner, U. In press. Nabateans in Sinai. ARAM….
 • Avner, U. In press. Desert Farming in the Southern ‘Araba Valley, Israel, 2nd Century B.C. to 11th Century A.D. In, A. Davies,  F. Retamero and I Schjellerup (eds). In press. Making agro-pastoral landscapes in pre-industrial societies: choices, stability and change. Oxbow.
 • Avner, U. In Press. Egyptian Timna- Reconsidered. In. J. Tebes (ed). Unearthing the Wilderness: Studies on the History and Archaeology of the Negev and Edom in the Iron Age. Leuven.
 • Avner, U., L. Nehme and C. Robin. IN Press. A Rock Inscription Mentioning Tha‘alabah, an Arab King from Ghassan. Arabian Archaeology and Epigraphy….
 • Goring-Morris, N. and U. Avner. 1985. An Epipaleolithic Occurrence in Eastern Sinai, Hajj I, and Some Observations on the Use of the Microburin Technique.  Mitekufat Haeven  71: 58-65.
 • Sebbane, M., O. Ilan, D. Ilan and U. Avner.1993.  The Dating of Early Bronze Age Settlement in the Negev and Sinai. Tel Aviv  20:41-54.
 • Sebbane, M. and U. Avner. 1993.  Biq‘at Nimra:  A Site From the Beginning of the Early Bronze Age I. ‘Atiqot  22:33-40.
 • Shaked, Y. A. Agnon, B. Lazar,1 S. Marco,U. Avner and M. Stein. 2004. Large earthquakes kill coral reefs at the north-west Gulf of Aqaba. Terra Nova, 16, 133–138.
 • Gilat, A., M. Shirav, R. Bogoch, L. Halicz, U. Avner and D. Nahlieli. 1993. Significance of Gold Exploitation in the Early Islamic Period, Israel. Journal of Archaeological Science 20:429-437.
 • Sharon, M., U. Avner and D. Nahlieli. 1996.  An Early Muslim Mosque Near Be’er Ora in the Southern Negev: Possible Evidence for an Early Eastern Qiblah?  ‘Atiqot 30:107-114.
 • Zilberman, E., R. Amit, N. Porat, Y. Enzel and U. Avner. 2005. Surface Rupture Induced by Devastating 1068 A.D. Earthquake in the Southern Arava Valley, Dead Sea Rift, Israel. Techtonophisics 408:79-99.
 • Roll, I. and  U. Avner. 2008. Tetrarchic Milestones Found Near Yahel, in the Southern Aravah. ZPE. 165|:267-286.
 • Ben-Yosef, E., H. Ron, L. Tauxe, A. Agnon, A. Genevey, T. E. Levy, U. Avner and M. Najjar 2008.  Application of Copper Slag in Geomagnetic Archaeointensity Research. Journal of Geophysical Research 113:1-26.
 • Holzer, A. U. Avner, , N. Porat, L. Kolska-Horwitz. 2010. Desert Kites in the Negev Desert and Northeast Sinai: their Function, Chronology and Ecology. Journal of Arid Environment 30:1-12.
 • Nadel, D., G. Bar-Oz, U. Avner E. Boaretto and D. Malkinson. 2010. Walls, Ramps and Pits: The Construction of the Samar Desert kites, Southern Negev, Israel. Antiquity 84:976-972.
 • Nadel, D. G. Bar-Oz, U. Avner, D. Malkinson and E. Boaretto. 2013. Rampart and Walls: Building Techniques of Kites in the Negev Highland. Quaternary International 297:147-154.
 • Bar-Oz, G., D. Nadel, U. Avner, D. Malkinson. 2011. Mass Hunting Game Traps in the Southern Levant: the Negev and Arava 'Desert Kites'. Near Eeastern Archaeology 74:208-215.
 • Porat. N., U. Avner, A Holzer, R. Shemtov, L.Kolska-Horwitz. 2013. Early carnivore traps from the Negev Desert (Israel). ANTIQUITY 87:714-727.
 • Kolska-Horowitz, L., U. Avner and N. Feig. In Press, Faunal and Malacological Exploitation during the 6th-3rd millennia B.C. in the Uvda Valley, Southern Negev. BASOR
 • Avner, U. 2008. Eilat Region. In, A. Stern (ed.). The New Encyclopedia of Archaeological Excavation     in the Holy Land, Volume 5 (Supplementary). Jerusalem. 1704-1711.

 English Monographs

 • Avner, U. 2002.  Studies in the Material and Spiritual culture of the Negev and Sinai Population, During the 6th-3rd millennia B.C.: Ph.D. dissertation, The Hebrew University, Jerusalem (Published).
 • Avner, U. In preparation. The Negev and Sinai During the 6th-3rd millennia BC, the Material and Spiritual culture of the Deserts Population (based on the Ph.D dissertation).

 English Short Reports

 • Avner, U. 1972.  W. Radadi, an Inscription of Ramses III.  IEJ  22:158.
 • Avner U.  1980.  Desert kites in the Eilat region. Hadashot Arkheologiot 74-75:58.
 • Avner, U.1982.   Biq‘at ‘Uvda  Survey.  ESI  1:79–80.
 • Avner, U.1982.  Survey of Biq‘at ‘Uvda-Eilat Road. ESI 1:81–2.
 • Avner, U.1982.  Excavation of Open Sanctuary at Har Shani. ESI  2:84-5.
 • Avner, U.1983.  Excavation of Cult Sites in Biq‘at ‘Uvda . ESI  2:14–15.
 • Avner, U.1984.  Timna, Restoration of Temple. ESI  3:103–4.
 • Avner, U.1986.  Excavation of Tombs in a Rock Shelter Near Ma‘ale Shaharut.  ESI  5:62–3.
 • Avner, U.1989.  Survey of Ma‘aleh Shaharut. ESI  7/8:114–6.
 • Avner, U.1989.  Survey of Mitspe Sayyarim Area. ESI  7/8:134–5.
 • Avner, U.1989.  Survey of Southern ‘Araba.  ESI  7/8:174–5.
 • Avner, U.1990.  Excavation of Tumuli Field in Eilat.  ESI  9:76-8.
 • Avner, U.1990.  Nahal R e‘uel, Tyche Ceramic Relief. ESI  9:175.
 • Avner, U.1991.  Biq‘at ‘Uvda , Restoration of Open Sanctuary. ESI  10:52.
 • Avner, U.1991.  Excavation in  Evrona Farm. ESI 10:53.
 • Avner, U.1991.  Excavation in  Evrona Farm.  AJA  95:496–7.
 • Avner, U.1991.  Late Neolithic-Early Chalcolithic Burial Site in Eilat. AJA  95:496-7.
 • Avner, U.1991.  Biq‘at Nimra, an EBI Tomb. ESI 10:53.
 • Avner, U.1993.  Survey in Nahal Roded.  ESI 12:109.
 • Avner, U.1993.  Be’er Ora, Copper Production Site.  ESI 12:115.
 • Avner, U.1993.  Wadi Tawahin, an Early Islamic Gold Exploitation Site.  AJA  97:160-162.
 • Avner, U.1997.  Nahal Paran Survey.  ESI 16:132-3.
 • Avner, U.1997.  Ancient Roads in the Arava.  ESI 16:133-4.
 • Avner, U.1997.  Eilat, Cult Installations.  ESI 16:136.
 • Avner, U.and I. Roll. 1996. Roman Milestones and Ancient Roads in the ‘Araba Valley. AJA 100:762-764.
 • Avner , U and I. Roll. 1997.  Southern Arava, Roman Milestones.  ESI 16:135.
 • Yogev, O. and U. Avner. 1983,  Excavation of Neolithic Sanctuary in Biq‘at ‘Uvda.  ESI 2:14–15.  
 • Stone, M. and U. Avner.  1991.  Inscriptions Survey in the Negev.  ESI  10:160.
 • A. Holzer and U. Avner. 2000. Har Shahmon (Desert Kite).  ESI 109:165.
 • A. Holzer and U. Avner. 2000.  Ma‘aleh Eilat, ‘Ein  Netafim.  ESI 111:79.
 • Avner, U., Davies, G. and Magness, J. 2004a. The Roman Fort at Yotvata, 2003. Israel Exploration Journal 54:256-261.
 • Avner, U., Davies, G. and Magness, J. 2005b. The Roman Fort at Yotvata, 2004. Israel Exploration Journal 55:227-230.
 • Avner, U., Davies, G. and Magness, J. 2005a. The 2003-2004 Excavations at the Roman Fort at Yotvata. Jahrbuch des Deutschen Evangelischen Instituts fur Altertumswissenschaft des Heiligen Landes 9/10:198-199.
 • Amiran, R., C. Arnon and U. Avner. 1979.  Biq‘at ‘Uvda  Site 124, Excavation.  IEJ 29:256–7.

 

 • Hebrew  Publications
  • (Hebrew short reports are not included)
 • Avner, U. 1987. New Evidence for a Nabataean Presence at Sinai. In: I. Lachish and Z. Meshel (eds.), South Sinai Researches 1967-1982. Pp. 25-32. Tel Aviv. (Hebrew).
 • Avner, U. 1987. “Desert Kites”, Ancient Hunting Installations. In B. Shalmon (ed.), Gazelles in Israel. Pp. 20-27. Tel Aviv. (Hebrew).
 • Avner, U. 1995. Ancient Sites in the Eilat Region and Their Value as Tourist Attractions. In J. Aviram (ed.), Eilat, Studies in the Archaeology, History and Geography of Eilat and the ‘Araba. Pp 398-405. Jerusalem (Hebrew).
 • Avner, U. and M Shirav. 2001. Geo-archaeology in the Eilat Region. In M. Abelson (ed). Proceeding of the Isreal Geological Society conference, Eilat 2001. 73-80 (Hebrew).
 • Avner U. 2007.  Ancient Agricultural Settlement in Uvda Valley. In, Z. Amar (ed) Yrushalaim v-Eretz Ysrael 4-5:11-44.
 • Avner, U. In press. Ancient Sites in the Area of Shehoret Hills, Surveys and Excavations. ‘Atiqot. (Hebrew).
 • Avner, U. In press. The Survey of Wadi Tawahin, An Early Islamic Gold Production Site. ‘Atiqot.(Hebrew).
 • Avner, U. In press. Excavations of Massseboth sites in ‘Uvda Valley, Southern Negev.‘Atiqot . (Hebrew).
 • Avner, U. In preparation. The Past of the Desert. (Hebrew).
 • Avner, U. In preparation. Ancient Desert Agriculture in ‘Uvda Valley, Southern Negev (6th-3rd Millennia B.C.) (Hebrew and English).

  Popular Hebrew Articles:

 • Avner, U. 2011. Biq‘at ‘Uvda. Beshvil Ha’aretz 10:12-15.
 • Avner, U. 2012. When Israel left Egypt: The desert Role in the Formation of Ancient Israel. Qtzeh Hamidbar 135:4-5.
 • Avner, U. 2013. The Secret of the Valley (Nahal ‘Amram). Beshvil Ha’aretz 52:32-34.

 

 • מאמרים נושאיים בעברית
 • אבנר, ע., ח. גינת, ר. שם-טוב, ב. לנגפורד, ע. פרומקין, ש. שליו, ס, שילסטיין, ש. פילין, ר. ערב, א. בסון וע. שמיר. 2014. מכרות הנחושת בנחל עמרם, מחקר מחודש.מחקרי הנגב, ים המלח והערבה 6: 112-99
 • אבנר ע. 1987.  עדויות חדשות לנוכחות הנבטים בסיני, בתוך, א. לכיש וז. משל (עורכים)  מחקרידרוםסיניתל-אביב. 25-32.
 • אבנר ע.  1988. התישבות חקלאית קדומה בבקעת עובדה, דרך ארץ מס' 386-387 (בעריכת ע. זהרוני),  במחנה,        יוני.
 • אבנר ע.  1988.  אתרי פולחן בבקעת עובדה, דרך ארץ מס' 387 , 388 (בעריכת ע. זהרוני),במחנה, יוני.
 • אבנר ע. 1982.  על "עפיפונים" מלכודות צייד קדומות, בתוך ב. שלמון (עורך)  הצבאיםבישראל, תל אביב, 27-20.
 • אבנר ע. 1995.  אתרים עתיקים באזור אילת וערכם התירותי, בתוך.  י. אבירם (עורך) , אילתוהערבה, החברה לחקירת א"י ועתיקותיה ורשות העתיקות, ירושלים, 398–405.
 • אבנר ע. 2007.  התישבות חקלאית קדומה בבקעת עובדה. ירושליםוארץישראל 5-4:40-11.
 • אבנר ע. ומשה שירב. 1002.  גיאו-ארכיאולוגיה באזור אילת. בתוך, מ. אבלסון (עורך). כנסהחברההגיאולוגיתהישראלית, אילת 1002 (מדריך סיורים). 73–80.
 • אבנר ע.  בדפוס.  אתרים עתיקים באזור גבעות שחורת, סקר וחפירות.  עתיקות.
 • אבנר ע.   בדפוס.  סקר בואדי טואחין, אתר הפקת זהב מן התקופה האסלאמית הקדומה ליד אילת.  עתיקות.
 • אבנר ע.   בדפוס.  אתרי פולחן בבקעת עובדה. עתיקות.
 • אבנר ע.  בהכנה.  עברו של הנגב הדרומי.
 • נ. גורינג-מוריס וע. אבנר 1985,  חאג' 1, אתר אפיפליאוליתי במזרח סיני ומספר הערות לגבי השימוש בטכניקת הנקר המיקרוליתי,  מתקופתהאבןי"ז: 58-51.

  ספר בהכנה

 • אבנר, ע. העבר של המדבר. אוסטרקון....

 

כתבות

 • אבנר, ע. 2011. עובדה בשטח (בקעת עובדה). בשבילהארץ 10: 15-12.
 • אבנר, ע. 2012. בצאת ישראל ממצרים: המדבר כמקור לעיצוב החברתי-תרבותי של עם ישראל. קצההמדבר 135: 5-4.
 • אבנר, ע. 2013. סוד הבקעה (נחל עמרם). בשבילהארץ 52: 34-32.

 

דו"חות קצרים בעברית

 • ע. אבנר  1979.  סקר בבקעת עובדה, ח"א סט-עא: 117-18.
 • ע. אבנר  1980. בקעת עובדה, אתר 124,  ח"א עג: 5.
 • ע. אבנר  1980.  בקעת עובדה אתר 9,  ח"א עד-עה: 39-40.
 • ע. אבנר  1980.  סקר באזור יהל,  ח"א עד-עה: 50-51.
 • ע. אבנר 1980.  עפיפונים באזור אילת,  ח"א עד-עה: 58.
 • ע. אבנר  1981.  גורן בבורות לוץ, ח"א עו: 38.
 • ע. אבנר  1982.  חפירה בעפיפון בסמר,  ח"א עח-עט: 92-3.
 • ע. אבנר  1982.  סקר בקעת עובדה,  ח"א עח-עט: 93-4.
 • ע. אבנר  1982.  חפירה בגורן בבקעת עובדה, ח"א עח-עט: 95.
 • ע. אבנר  1982.  סקר בתואי הכביש עובדה-אילת, ח"א עח-חט: 96-7.
 • ע. אבנר  1982.  חפירה באתר הר שני, ח"א עח-עט: 97-9
 • ע. אבנר  1983.  חפירה באתרי פולחן בבקעת עובדה, ח"א פב: 76-7.
 • ע. אבנר  1985.  שחזור המקדש בבקעת תמנע, ח"א פה: 46-7.
 • ע. אבנר  1987.  חפירה בקברים במעלה שחרות, ח"א פט: 58-9.
 • ע. אבנר  1988.  סקר בדרום הערבה, ח"א צב: 71-2.
 • ע. אבנר  1988.  סקר במעלה שחרות, ח"א צב: 72-3.
 • ע. אבנר  1989.  סקר באזור מצפה סיירים, ח"א צג: 95-6.
 • ע. אבנר  1989.  חפירה ברגמי קבורה באילת, ח"א צד: 64-5.
 • ע. אבנר 1990.  נחל רעואל, תבליט חרס של טיכה, ח"א צה: 77.
 • ע. אבנר 1991. שחזור מקדש פתוח בבקעת עובדה, ח"א צו: 43-4.
 • ע. אבנר 1991.  קבר בבקעת נמרה,  ח"א צו: 44.
 • ע. אבנר 1991.  שימור בחוות עברונה, ח"א צו: 44-5.
 • ע. אבנר 1991.  ואדי טואחין,  ח"א צז: 69.
 • ע. אבנר 1993.  נחל רודד, סקר, ח"ט צז: 89.
 • ע. אבנר 1993.  באר אורה, אתר הפקת נחושת, ח"א צט: 104.
 • ע. אבנר 1996.  מתקני פולחן באזור אילת.   ח"א קד:121.
 • ע. אבנר 1996.  נחל פארן, סקר.  ח"א קד: 118-9.
 • ע. אבנר 1996.  אבני מיל רומיות בערבה הדרומית.  ח"א קד: 120-21.
 • ע. אבנר 1996.  דרכים עתיקות בערבה.  ח"א קד: 119-20.
 • ע. אבנר וע. נאור  1978.  סקר באזור אילת,  ח"א סז-סח: 66-8.
 • י. פורת וע. אבנר 1979.  חפירה בחוות עברונה, ח"א סט-עא: 69-70.
 • ·  ע. אבנר  וד. נחליאלי 1991.  חפירה בואדי טואחין, ח"א צו: 41-2.
 • מ. סטון וע. אבנר 1991. סקר כתובות בנגב, ח"א צז: 78.
 • הולצר וע. אבנר 1998.  עפיפון בהר שחמון. ח"א ק"ח:172-3.
 • הולצר וע. אבנר 2000.  מעלה אילת, עין נטפים (מחנה אסלאמי ומתקן פולחני). ח"א 111:130.