אקולוגיה

אקולוגיה

המחקר האקולוגי במרכז מדע ים המלח והערבה כולל מערכות שונות של חי וצומח ומקיף מספר רב של מינים. אחד התחומים האקולוגיים המרכזיים הוא השינויים הדמוגרפיים של אוכלוסיות השיטים לאורך השבר הסורי-אפריקאי, כמו גם ברחבי הנגב. מזה מספר עשורים שנצפית מגמה של תמותת עצי שיטה רבים, ובאותו זמן, מספר העצים הצעירים המגוייסים הינו נמוך מאוד. חוקרי מרכז המדע עוסקים בהיבטים שונים בנושא זה, החל מסקרי שטח לניטור מצב השיטים; בחינת השפעת משקעים ושיטפונות על תמותה וגיוס; לימוד השפעת תפוצת פרסתניים על נביטת והישרדות עצים צעירים; השפעת חרקים על חיוניות הזרעים; ועוד. מחקרים משיקים כוללים מגוון תחומים בנושאי הידרולוגיה וגיאולוגיה, המסייעים בהשלמת מידע חסר על אוכלוסיות השיטים. באזור ים מלח עוסקים חוקרי מרכז המדע בלימוד מאפייני צמחי מרפא מקומיים, כמו גם באפשרויות גידול מסחרי שלהם. המחקר האקולוגי במרכז המדע נעשה בשיתוף פעולה עם חוקרים ירדנים ממוסדות שונים.

המחקר האקולוגי במרכז מדע ים המלח והערבה כולל מחקר ברמות שונות מגנטיקה ופיזיולוגיה של צמחים לאוכלוסיות, חברה, מערכות אקולוגיות ונוף. המחקר כולל התאמות של יצורים למדבר, השפעת שינויי אקלים על מערכות אקולוגיות, שרותי מערכת אקולוגית,  המחקר כולל:

אקולוגיה של שיטים:

 • הבנת המבנה הגנטי של שיטים
 • הבדלים בעמידות ליובש בין אוכלוסיות שונות של שיטים משלושה מינים: נגב, סלילנית וסוככנית.
 • ניטור בריאות שיטים בערבה (בשיתוף עם קק"ל, רט"ג, המארג וה- LTER  הירדני)
 • נביטה ושרידות של שיטים

מגוון ביולוגי

 • ניטור ארוך טווח בדיונות חול
 • השוואה של צחיח וצחיח קיצון
 • מגוון ביולוגי של דבורים והצמחים המארחים שלהם

אקולוגיה אקווטית

 • גידול מסחרי של עשבי ים
 • מיפוי המרבדים של עשבי הים לאורך חופי ראש מפרץ אילת 
 • השפעות שיויי אקלים על ימון הקשקשים
 • איפיון פוטנציאל ייצור חומרי טבע על ידי שני מיני אצות ירוקיות חובבת חום, שבודדו ממעיינות חמים בישראל.
 • פורמיניפרים בנתונים מגיל קמפאן-מאסטריכט מרצף הפוריות הגבוהה בישראל – תיאור טקסונומי מפורט של המינים הבנתונים החיו בתקופה זו באזורנו.
 • טקסונומיה ופילוגנזה של פורמיניפרים פלקטונים מהקרטיקון העליון (90-65.5 מליון שנה).

אקולוגיה של קרקע

 • גיאו-אקולוגיה של אדמות חקלאיות
 • גיאו-מורפולוגיה של אדמות מרעה
 • סחיפת קרקע ומחזור הפחמן
 • קיבוע פחמן אורגני בקרקע
 • פאונת הקרקע בצחיח קיצון

שרותי מערכת אקולוגית

 • השפעת תרבות על שרותי המערכת האקולוגית המתקבלים ומשפיעים על רווחת האדם בערבה,  ברמון ובירדן.
 • הערכת המערכות האקולוגיות במדבר (עם המאר"ג)
 • פיתוח מדדים חברתיים-אקולוגים