פרסומים

בגיליון אוגוסט- ספטמבר 2013, פורסמו בכתב העת "בשביל הארץ", שני מאמרים בנושא יש סוף. לכתיבת מאמרים אלו שותף ד"ר גדעון וינטרס, חוקר המרכז ומנהלה המדעי של שלוחת ערבה תיכונה. קריאה מהנה

אירועי גשם שבעקבותיהם מתרחשים שיטפונות באזור הדרום הם לא עניין שבשגרה.
לאחר כ– 15 שנים שבהם התרחשו מעט מאוד אירועי גשם משמעותיים, הגיע החורף האחרון ועמו אירועי גשם חריגים בעוצמתם שהביאו לזרימה בכל נחלי האזור.