צוות ניהולי ותפעולי

פרופ' שאול קרקובר
יו"ר מרכז המדע
08-6472003
יעל מאור
מנהלת כללית
08-9448733/4
דר' אלי גרונר
מנהל מדעי
08-6539242
אורן רז
מנהל טכני- מעבדת עור
08-6594755
רינה קדם
רכזת תחום- שת"פ סביבתי חוצה גבולות
יוני שטרן
מנהל תיירות